USŁUGI

SPRZEDAŻ   /   MARKETING   /   PR   /   PROMOCJA

Wsparcie sprzedaży – spotkania biznesowe, kontrola zapytań ofertowych , analiza rynku pod kątem zwrotu inwestycji.

Budowanie relacji pomiędzy DMC a agentami poprzez wizyty w biurach.

Sprzedaż i prezentowanie ofert partnerów.

Tworzenie strategii marketingowej dla DMC.

Dostarczanie informacji o polskim rynku turystycznym oraz nowych trendach.

Współpraca z liniami lotniczymi oraz Polską Izbą Turystyki.

Organizowanie eventów promujących DMC.

Organizowanie FAM Trips.

Wsparcie działań marketingowych poprzez comiesięczne newslettery.

Promowanie i inspirowanie partnerów Insidera poprzez Social media (facebook, Instagram).

Comiesięczne raporty.

Promowanie partnerów – DMC – w lokalnych, branżowych mediach.